Шестото поредно издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен се проведе на 23 април 2021 г., традиционно в ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Участници в мероприятието, с представени паднали рога бяха: от страна на Северноцентрално държавно предприятие ДП -…
Страница 1 от 4
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com