Петък, 05 Януари 2018 12:56

РАВНОСМЕТКАТА - 2017 година


За изминалата 2017 година на територията на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" са добити общо 53 трофея, от които 17 броя с медали. В т.ч.:
• благороден елен - общо 7 трофея, на които са присъдени 3 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медал. Най-добрият трофей от благороден елен за годината е с тегло 10,800 кг и 222,70 т. по CIC. През 2017 година основната линия при стопанисването на благородния елен на територията на стопанството беше селекционен отстрел в групата на младите и женските животни, с цел оптимизиране на половата и възрастова структура.
• сръндак - общо 33 трофея, на които са присъдени 1 сребърен и 4 бронзови медала. Най-добрият трофей от сръндак за годината е с тегло 520 гр (бруто) и 116,30 т. по CIC.
• глиган - общо 10 трофея, на които са присъдени 1 златни и 4 бронзови медала. Най-добрият трофей от глиган за годината е с дължина 27,3 см и 132,50 т. по CIC, отстрелян от български ловец по време на групов лов на дива свиня. Трофей с такива размери не е добиван на територията на стопанството през последните десет години.

През април месец 2017 г. стопанството организира за втори път преглед на паднали рога от благороден елен. Този път прегледа беше с участието на други ловни стопанства – ДЛС „Росица”, ДЛС „Несебър”, ДЛС „Каракуз” и ЛС „Правец”, с перспектива да се превърне в традиционен ежегоден форум на ловното съсловие.

 

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com