Понеделник, 16 Април 2018 10:40

ДЪЛГООЧАКВАНИТЕ ЗУБРИ ОТ ПОЛША ПРИСТИГНАХА!

 

В Полша „Зубърът” е издигнат на пиадестал. Наричат го „Императорът на гората”. В последните години популацията му в полските гори значително се е увеличила и е създала много проблеми в горското стопанство, свързани с възобновяването и санитарното състояние на горите. Това накарало отговорните институции да търсят решение на проблемите със зубрите.
През последната година ръководството на ДЛС „Воден-Ири Хисар” осъществи контакт с Управлението на Държавните гори в Полша, които изявиха готовност да дарят 6 животни за опресняване генофонда на Воденското стадо.
На 12 април 2018 г. дарението стана факт. Шестте зубъра пристигнаха със специализиран транспорт , придружени от делегация от Полша – директора на Регионална дирекция Лашов Панставич в Кросние, директора на Лесничейство Лютовишка, професор Ванда Олех от Варшавския университет и други. Делегацията беше посрещната от инж.Цветелин Миланов – директор на СЦДП ДП Габрово, Гюнай Хюсмен – областен управител на област Разград и инж.Кирил Колев – директор на ДЛС „Воден-Ири Хисар”.
Животните бяха пуснати в специално изграден карантинен двор, където ще се полагат специални грижи за тях и ще престоят докато се аклиматизират.
Надяваме се, че новите обитатели на Воден успешно ще се приспособят и присъединят към Воденското стадо в близките месеци.
Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово и Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” изказват своята дълбока благодарност на всички институции, които направиха възможно това дарение и най-вече на Държавните гори в Полша, Регионална дирекция Лашов Панставич в Кросние, Лесничейство Лютовишка и професор Ванда Олех от Варшавския университет.

Галерия със снимки

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com