Трофеи

Забележителен е историческият преглед на трофеите в ДЛС „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“. Стопанството държи националните рекорди от трофеи на Елен лопатар и Муфлон, а от най-големите десет трофея на Благороден елен у нас, шест са от територията на ДЛС „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“.

Б Л А Г О Р О Д Е Н Е Л Е Н /Cervus elaphus/

Впечатляваща е статистиката на трофеите от този вид. Значителен брой са капиталните трофеи над 250 CIC точки, отстреляни предимно през 80-те години на XX век - 269,94 CIC точки (17,2 кг.), 263,23 CIC точки (14,8 кг.), 256,78 CIC точки (14,56 кг.), 255,12 CIC точки (13,15 кг.), 254,54 CIC точки (13,7 кг.), 253,62 CIC точки (14,99 кг.).

В по-ново време има спад на нивото, но трофеи от класата на 224,95 CIC точки (септември 2012г.), са показателни, че предстои да се добият нови забележителни трофеи.

 

Е Л Е Н Л О П А Т А Р /Cervus dama/

ДЛС „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“ държи националният рекорд на трофей от Елен лопатар – 207,59 CIC точки, 3,99 кг., отстрелян от Т. Живков през далечната 1984 година. Сред най-големите десет трофея от България, седем са от Воден, като пет от тях са с оценка над 200 CIC точки.

В последните години популацията от Елен лопатар е в криза, отстрелват се незначителен брой трофейни екземпляри. Стопанството взема мерки по възстановяването и, чрез внасяне на качествени животни за опресняване на кръвта и недопускане на незаконен отстрел.

М У Ф Л О Н /Ovis musimon/

Отново национален рекордьор! 240,05 CIC т., 109,50 см., отстрелян през 1986 г. от Т. Живков. Седем от десетте най-добри трофея на Муфлон в България са добити в ДЛС „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“.

 

Д И В А С В И Н Я /Sus scrofa/

И тук стопанството е представено достойно, като има два трофея в челната десятка на България – 140,15 CIC т.(25,45 см., отстрелян от Т. Живков през 1983 г.), 137,95 CIC т. (28,20 см., добит от Емилян Станев през 1969 г.).

 

З У Б Ъ Р /Bison bonasus L./

 

С Ъ Р Н А /Capreolus capreolus/

 

Х И Щ Н И Ц И

В Ъ Л К /Canis lupus/

 

© 2017 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com