logo agencia gorite

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЛОВНИ ТРОФЕИ 

ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ 13-11

РУСЕ / 30.07.2020 г.

СЪРНА (CAPREOLUS CAPREOLUS L.)

 

   

A.…..…. Д..………

България
    име на ловеца държава
24,07,2020                   
ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР, ДЛСР ИРИ ХИСАР    
  дата и място на отстрела        Възраст 5години
ИЗМЕРВАНИЯ размер средно коеф. точки
 Дължина на левия рог, см 23,6  23,4 0.5  11,7
 Дължина на десния рог, см  23,2
 Тегло на     325g  Добавка   г  235    0.1  23,5 
 рогата    Отбив  90 г
 Размах на рогата, см3  105 0.3  31,5
 Размах на рогата  14 0 - 4 точки
ДОБАВКИ ЗА КРАСОТА НА ТРОФЕЯ  
 Цвят на рогата 0 - 4 точки 1,5 
 Перли 0 - 4 точки  0,5
 Розетки 0 - 4 точки  1
 Върхове на шиповете 0 - 2 точки 2
 За форма на рогата, за разположение и дължина на шиповете 0 - 5 точки 2,5
 Отбив за недостатъци  0 - 5 точки 2
ОБЩА ОЦЕНКА НА ТРОФЕЯ  76,2
МЕДАЛ   
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
                   
 1.        2.        3.  
                   

 

 
 
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com