logo agencia gorite

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЛОВНИ ТРОФЕИ 

ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ 13-20

РУСЕ / 30.07.2020 г.

СЪРНА (CAPREOLUS CAPREOLUS L.)

 

   

А.…..…. Д..………

България
    име на ловеца държава
26,07,2020                   
ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР, ДЛСР ИРИ ХИСАР    
  дата и място на отстрела        Възраст 4години
ИЗМЕРВАНИЯ размер средно коеф. точки
 Дължина на левия рог, см  20,4 20,55 0.5  10,27
 Дължина на десния рог, см 20,7
 Тегло на     423g  Добавка   г  333   0.1  33,3
 рогата    Отбив  90 г
 Размах на рогата, см3  135 0.3 40,5 
 Размах на рогата 14  0 - 4 точки
ДОБАВКИ ЗА КРАСОТА НА ТРОФЕЯ  
 Цвят на рогата 0 - 4 точки  2
 Перли 0 - 4 точки 1
 Розетки 0 - 4 точки 2
 Върхове на шиповете 0 - 2 точки 1,5
 За форма на рогата, за разположение и дължина на шиповете 0 - 5 точки 3
 Отбив за недостатъци  0 - 5 точки  
ОБЩА ОЦЕНКА НА ТРОФЕЯ  97,57
МЕДАЛ   
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
                   
 1.        2.        3.  
                   

 

 
 
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com