ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 

Подайте сигнал при открити мъртви диви свине на територията на ДЛС “Воден - Ири Хисар”  

+359 884005180

 

 

logo agencia gorite

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЛОВНИ ТРОФЕИ 

ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№ 42-4

РУСЕ / 5.12.2019г.

ДИВА СВИНЯ (SUS SCROFA L.)

 

   

M.…..…. A..………

 България
    име на ловеца държава
1,12,2019                   
ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР, ДЛСР ИРИ ХИСАР    
  дата и място на отстрела        Възраст 5 години
ИЗМЕРВАНИЯ размер средно коеф. точки
 Дължина на левия долен зъб, мм  18,20 17,85  1.00  17,85 
 Дължина на десния долен зъб, мм  17,50
 Ширина на левия долен зъб, мм  21,50 21,65  3.00 64,95 
 Ширина на десния долен зъб, мм  21,80
 Обиколка на левия горен зъб, см  8,70   1.00  8,70 
 Обиколка на десния горен зъб, см 6,90   1.00 6,90 
Обща сума точки  
ДОБАВКИ И ОТБИВИ  
 ДОБАВКИ  Добавки за долни зъби 0 - 2 точки  1,50
 Добавки за горни зъби 0 - 3 точки  1,50
Отбив за горни зъби  Повърхност 0 - 3 точки  
 Асиметрия на дължина, ширина и форма  0 - 3 точки  
Отбив долни зъби  Асиметрия на дължина, ширина и форма 0 - 3 точки
 Отбив за дисбаланс между горни и долни зъби 0 - 1 точки  
ОБЩА ОЦЕНКА НА ТРОФЕЯ   100,40
МЕДАЛ   
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
                   
 1.        2.        3.  
                   

 

 
 
© 2017 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com