Земеделие

Основна дейност в работата на стопанството е земеделието. Характерните особености, свързани със собственост на значителни площи плодородни, високопроизводителни земи, възможност за пълна механизация на дейностите и всичко това като част на така важния биотоп на основните видове дивеч, са спомогнали стопанството да е трайно ангажирано със земеделието и да обработва 12 000 дка. Основните култури са пшеница, ечемик, царевица, овес, слънчоглед. Една трета от нивите се оставя 100% на дивеча за опасване.

Особеност в агротехническите мероприятия представлява лятната сеитба на зърнени култури – през юли-август се засяват нивите, които трябва да са зелени и да осигурят хранителна база за дивеча в края на лятото – септември – октомври. Това са около 50% от дивечовите ниви или около 2000 дка.

Тече непрекъснат процес на дооборудване и обновяване на агротехниката и автопарка. Последно през 2012 година е закупен трактор 190 конски сили, преди това – друг от 120 кс. ... Използват се собствени комбайн, косачки, балирвачки, събирачки, всякакъв навесен и прикачен инвентар.

Производството на люцерни и сена от естествени ливади осигурява груб фураж за изхранването на дивеча. Останалите количества се реализират на пазар.

Доброто планиране и реализация на агротехническите мероприя е гаранция за ефективно използване на биотопа, осигуряване на паша и спокойствие за дивеча.

В проект е формирането на собствено основно стадо от крави – първични породи, които ще са изцяло на свободна паша, контролирана с електропастири. Така ще се гарантира и системно производство на месни и млечни продукти – собствено производство, задоволяващи нуждите на ловните домове и служителите и отговарящи на стандартите на Северноцентрално държавно предприятие по отношение на екологичното производство.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com