Сряда, 30 Март 2016 05:59

БРАКОНИЕРСТВОТО - ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА БЕЗПОКОЙСТВОТО НА ДИВЕЧА, НАМАЛЯВАНЕ ЗАПАСА И ВЛОШАВАНЕ ТРОФЕЙНИТЕ КАЧЕСТВА НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН И ДИВА СВИНЯ

През последните години незаконното ползване от горсите територии - "бракониерството", се развива, поради липсата на адекватен съдебен механизъм за справяне с проблема.

В района на Държавно ловно стопанство "Воден - Ири Хисар" и съседните райони, стопанисвани от ловните сдружения, въпреки усилията на служителите по охраната се наблюдават няколко вида бракониерство:

1. Бракониерски лов с кучета от бойни породи - използват се няколко кучета-убийци, които са с големи размери и служат за задържане и улавяне на живи животни. В някои случаи, ако животното е много едро и кучетата не могат да го убият, водачът им го доубива. През пролетта, когато всички дивечови популации се размножават, основни жертви при този вид бракониерство са женски животни - бременни или току що родили и новородените. Освен видимите вреди върху популацията един такъв бракониерски лов води до прогонване на цял район и безпокойство на всички животни в него, което е косвена причина за намаляване прираста, количеството и влошаване качеството на дивечовите популации.

2. Бракониерски лов с моторни превозни средства и осветяващи уреди "на фар" - в това число влизат не само обичайните бракониери с джипове, но и хората със земеделска техника - трактори, които са цял ден на полето и "бият каквото излезе". Охранителите на тези обработваеми площи са още една група, която се облагодетелства от този вид бракониерски лов. Те имат всички предпоставки за това - подходящи автомобили, въоръжени са и са на работа през ноща.

Големите обработваеми площи в района на Лудогорието улесняват този вид бракониерство, което пък от своя страна е довело до обездивечаване на огромни райони с обработваема земя. В страните от Западна Европа в такива райони се наблюдават огромни стада от сърни и диви свине, а запаса на заека, яребицата и фазана е стабилно висок. При нас в обработваемите площи е рядкост да видиш сърна, освен около гората Воден и гората Ири Хисар, които са като магнит за бракониерите.

3. Бракониерски лов с уреди за нощно виждане - по рядко срещано, предвид това, че се изисква добро оръжие и скъпа екипировка, предварителна подготовка, подхранване в даден район. Наскоро бившият кмет на Исперих - Бейсим Шукри, който на 23 Февруари 2013 г., по време на такъв бракониерски лов, прави опит да убие горския надзирател Пеньо Астарджиев и да възпрепятства изпълнението на служебните задължения на двама служители на стопанството, като стреля в краката им, получи ефективна присъда от Варненския апелативен съд .

4. Бракониерски набези от събирачи на паднали рога от благороден елен - събирането на паднали рога може да се извършва единствено с издадено разрешително за тази цел от съответното ДЛС/ДГС. При липсата на такъв документ лицето, което извършва тази дейност е бракониер. Събирането на рогата става в сезона, когато дивата свиня ражда и обикалянето на района от всякакви събирачи на рога безпокои дивеча и го принуждава непрекъснато да сменя местата за почивка и храна.

5. Бракониерски набези от събирачи на трюфели - събирането на трюфели е вид странично ползване от горските територии. То също се извършва с издадено разрешително за тази цел от съответното ДЛС/ДГС. При липсата на такъв документ лицето, което извършва тази дейност също е бракониер. В случая минусите за дивеча са не само присъствието на хора в района, но и на кучетата, които са специално обучени за търсене на трюфели.

6. Бракониерски набези от събирачи на билки - отново вид странично ползване. Особено в отворените райони е голям проблем. Всички сме виждали до каква степен може да бъдат унищожени липови дървета с цел събиране на липов цвят и не само...

7. Бракониери за дърва - най-тривиалния вид бракониерство - с каруци, тракторчета, трактори, камиони.... - кой както може. Обедняването на хората в района е довело до разцвет на този вид бракониерство. Освен видимите вреди върху гората, непрекъснато присъствие на хора в района безпокои и дивеча.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com