Понеделник, 12 Октомври 2015 05:30

ГРИЖА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИВЕЧОВИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

И през 2015 г. възстановяването и подобряването на дивечовите ливади и пасища остава основно ловностопанско мероприятие. С помощта на мощна техника бяха освободени от храсти и ниска дървесна растителност площи в размер на 150 дка. Територията, която в миналото е била ливади и пасища, отново ще изпълнява оптималните си функции като част от биотопа на най-силната популация на благороден елен в света!

Още в тази категория: ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ "ПЪРВИ ДОМ" »
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com