Вторник, 23 Октомври 2018 09:42

Изложба на трофеи от Благороден Елен в м. Лъгът

ИЗЛОЖБА НА ТРОФЕИ ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН В М.ЛЪГЪТ

Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” се включи в изложението на трофеи от благороден елен, добити през сезон’2018, коeто бе организиранo от Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово, на територията на ДЛС „Росица” в м.Лъгът.
На изложението бяха изложени 40 трофея, представени от общо 15 ловни и горски стопанства, които попадат в териториалния обхват на 4 държавни горски предприятия. На събитието присъства зам.-министърът на МЗХГ Атанас Добрев, кметът на Севлиево д-р Иван Иванов, директорът на СЦДП и домакин инж. Цветелин Миланов и доц. д-р Христо Михайлов, ръководител Катедра „Ловно стопанство“ в Лесотехническия университет. Сред гостите бяха още директорът на Дирекция „Ловно стопанство“ в ИАГ Мирослав Джупаров, директорите на Североизточното държавно предприятие инж. Веселин Нинов, на РДГ – В. Търново инж. Николай Николов, на ловни и горски стопанства от няколко държавни предприятия.
Най-тежкият трофей на изложбата е добит на територията на ДЛС „Дунав”-Русе – 12,000 кг (224,65 точки по CIC) .
Трофеят с най-висока оценка е добит в ДЛС „Паламара” - 232,16 точки по CIC (с тегло 11,210 кг).
Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” се отличи с трофей от най-възрастния елен на изложбата – 14 години.
За втора поредна година голяма част от трофеите, които се представят на това изложение предварително минават оценка на възрастта по най-съвременния Метод по напречен срез на кътник за определяне на възрастта от годишните белези на зъбния цимент под микроскоп. Методът е нов за България и е въведен във връзка с проект за „Популационно изследване, миграции и състояние на запасите от благороден елен в България”.

Снимки: инж.Цветомир Цолов

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com