Петък, 22 Април 2016 06:08

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПАДНАЛИ ЕЛЕНОВИ РОГА ВЪВ ВОДЕН

На 22 Април 2016 г. на територията на ловно стопанство „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР” се проведе изложение на паднали еленови рога. Представени бяха събраните през сезон 2016 паднали еленови рога. За всеки специалист по ловно стопанство представената сбирка даде повод за сериозен анализ и оценка състоянието на популацията, още повече, че организаторите се бяха постарали да систематизират рогата по размери и произход. Изключителен интерес предизвикаха представените за сравнение рога от 90-те години на миналия век, които не само напомниха старите славни времена, но и задават целта пред ръководството на стопанството – възстановяване качествата на популацията в обозримо бъдеще. В своите думи при откриването Директорът инж. Кирил Колев, Директорът на Северноцентрално държавно предприятие Иван Недков, Ръководителят на Катедра Ловно стопанство при Лесотехнически университет, гр. София доц. Христо Михайлов изтъкнаха достойнствата на подобна инициатива и направиха кратък анализ за състоянието и нивото на ловното ни стопанство в момента. Кметът на Разград д-р Валентин Василев изтъкна добрата съвместна работа, необходимостта от „отваряне” на стопанствата преди всичко за децата на Разградска община.

Експозицията на поляната пред Първи дом във Воден се превърна в празник за всички.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com