Събота, 28 Май 2016 06:11

ОТКРИВАНЕ ЛОВА НА СРЪНДАЦИ СЕЗОН 2016 Г.

Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" представлява интерес за любителите и на този вид лов. Съчетанието на богатата дивечова фауна и комфорта на ловната резиденция във Воден беше причината група руски ловци да предпочетат този ловен район.

Селекцията на сръндака през този сезон е от особено значение за развитието на популацията. Целта е да не се допускат до сватбуване сръндаците с лоши трофейни заложби. През тази година вегетацията на посевите започна много рано, поради което през месец май растителността беше много висока и в комбинация с продължителните валежи затрудняваше лова. Въпреки това, ловците си тръгнаха с интересни, макар и не много големи трофеи. Най-тежкият трофей е 395 гр. - 103,85 точки по CIC, а трофеят с най-висока оценка е 390 гр. - 114,7 точки по CIC (бронз).

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com