Вторник, 23 Октомври 2018 10:26

Отново на гости в ОУ "Хр. Ботев" село Острово

ОТНОВО НА ГОСТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР.БОТЕВ’-С.ОСТРОВО.
Този път служители на ДЛС „Воден-Ири Хисар” влязоха в часа на класа, за да разкажат на децата за гората и нейните обитатели. С помощта на игри децата научиха за различните дървесни видове и си направиха медальони от дърво и красиви есенни картички.

По-рано, в началото на октомври във Воден бяха на практика студентите, които се обучават по магистърската програма, специалност „Ловно и рибно стопанство” към Лесотехническия университет. Под ръководството на доц.др.Христо Михайлов и с активното участие на директора инж.Кирил Колев и колектива на ДЛС „Воден-Ири Хисар” практиката на студентите премина изключително динамично. Воден остави в съзнанието на бъдещите ловни деятели незабравим спомен и много положителни емоции.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com