Четвъртък, 21 Април 2016 06:07

ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Учредителите на Професионална ловна асоциация в България (ПЛАБ) избраха Държавно ловно стопанство „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР” за своето първо представяне. Това се случи на среща с част от ловната научна общност, в лицето на катедра Ловно стопанство при Лесотехническия университет. Председателят на ПЛАБ Иван Недков разясни пред доц. д-р Христо Михайлов причините, довели до регистриране на тази професионална организация. Доц. Михайлов одобри и подкрепи нуждата от подобна ловна общност, пожела успех на асоциацията и изрази готовност за съдействие от страна на Катедра Ловно стопанство.

 

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com