Сряда, 29 Юни 2016 06:13

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С БРАКОНИЕРСТВОТО

На 29 юни 2016 г. в СЦДП ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" се проведе официална работна среща, на която бяха поканени Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и кметове от населените места в обхвата на дейност на ловното стопанство, за да обсъдят процесите за ликвидиране на бракониерството и опазване на дивеча в областта. Инициативата бе организирана от „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – Габрово и ТП Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар”.

На срещата инж. Иван Недков – директор на Северноцентрално държавно предприятие подчерта, че проблемът е от особено значение и е необходимо комуникацията между различните институции и власти да бъде конструктивна, за да има положителен резултат. Той сподели, че един от методите за овладяване на процеса е да бъде възпитано младото поколение в уважение към природата, затова се предвижда групи с ученици и гости да посещават резервата и да се запознават със стопанството.

Инж. Кирил Колев - и.д. директор на ТП ДЛС Воден – Ири Хисар подкрепи предложението и уточни, че трябва обществеността да възприеме негативите от нерегламентираното ловуване и последствията от него. Инж. Колев призова кметовете за предприемане на действия срещу бракониерството, както от страна на институциите, така и работа с местното население за разясняване на негативите за обществото, произхождащи от бракониерството, с цел да се насади обществена нетърпимост към бракониерите.

 

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com