Неделя, 08 Януари 2017 06:16

РАВНОСМЕТКАТА - 2016 година

За изминалата 2016 година на територията на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" са добити общо 44 трофея, от които 24 броя с медали. В т.ч.:

благороден елен - общо 12 трофея, на които са присъдени 3 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала. Най-добрият трофей от благороден елен за годината е с тегло 13,010 кг и 228,95 т. по CIC.
сръндак - общо 19 трофея, на които са присъдени 1 сребърен и 2 бронзови медала. Най-добрият трофей от сръндак за годината е с тегло 510 гр (бруто) и 120,23 т. по CIC.
глиган - общо 12 трофея, на които са присъдени 2 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала. Най-добрият трофей от глиган за годината е с дължина 22,6 см и 122,65 т. по CIC.
През април месец 2016 г. стопанството организира изложба на паднали рога от благороден елен, събрани на територията на стопанството. През октомври 2016 г. бяха показани пред колеги и журналисти трофеите от благороден елен, добити на територията на двата ловностопански участъка "Воден" и "Ири Хисар".

В сравнение с предходната 2015 година се е увеличил абсолютния и относителния дял на трофеите с медали, най-вече при благородния елен и глигана.

Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" изпрати през старата 2016 година мнозина български и чуждестранни ловци - повече или по-малко доволни, но всички с мисълта да се върнат догодина отново в стопанството.

 

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com