Понеделник, 09 Ноември 2015 05:54

РЕГИОНАЛНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ГАБРОВО

РЕГИОНАЛНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ГАБРОВО организира централното управление на „Северноцентрално държавно предприятие”. Резултатът от лова на благороден елен в брачен период през сезон Септември 2015 бе публично представен. Първо по рода си подобно мероприятие, в градинката пред административната сграда на централното управление, се събраха ловните водачи, ръководството на държавното предприятие, директори на стопанства, туроператори, официални гости (депутати, представители на областна управа Габрово). Поздравителен адрес бе получен от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

Представени бяха добитите през последния месец трофеи от благороден елен. Всички те бяха оценени и публикувани в специален каталог. Иван Недков бе красноречив - „Резултатите, като качество на отстреляните елени, ни дават оптимизъм, че това, което правим като грижа за дивеча, е правилно”. От особено значение е събитието за ловната общественост, която видя с очите си, че ловното дело в региона е на прав път и с нетърпение очаква нови ловни успехи в бъдеще.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com