Friday, 03 July 2020 09:08

Чинар

Чина̀р или платан или яблан (на латинскиPlatanus) е род[1] покритосеменни растения – широколистни дървета от семейство Чинарови (Platanaceae). Включва около 10 вида големи дървета, достигащи до 30 – 50 m височина. Един вид (Platanus kerrii) е вечнозелен, останалите сменят листата си. В природата се срещат главно край бреговете на реки и в други влажни местности, но е възможно да бъдат отглеждани и на по-сухи места.

Биология

Цветовете са редуцирани и събрани в топчести съцветия с 3 – 7 чашелистчета в основата и 3 – 7 венчелистчета. Броят на цветовете в съцветията е показателен за вида (вижте таблицата по-долу). Мъжките цветове имат 3 – 8 тичинки, а женските – 3 – 7 пестика. Мъжките и женските цветове са отделни, но се намират на едно и също растение. Опрашването се извършва от вятъра.

След опрашването мъжките цветове падат на земята, а женските остават на дървото и се превръщат в плодосемки, струпани в кълбовидно образувание. Топчето е с диаметър 2,5 – 4 cm и има ядро с диаметър около 1 cm. То съдържа няколкостотин плодосемки, които имат конична форма и съдържат по едно семе.

Възрастната кора на чинарите се бели лесно на парчета с неправилна форма, което придава на дърветата пъстър, люспест вид. Ако кората е много стара, тя не се бели, а се напуква.

Разпространение

Родът включва около десет широколистни и вечнозелени видове в северното полукълбо – около Средиземно море, в Северна Америка, в Централна и Мала Азия, както и в Югозападна и Централна Европа.

Чинари растат и в Кавказ, Крим и Украйна. В стария свят, в естествени условия, растат само два вида плоско дърво – Platanus orientalis (Platanus orientalis) и Platanus kerrii. Естественото местообитание на Източния чинар е на Балканите (Албания, Гърция) и на островите Кипър и Крит, както и по островите на Егейско море. Разпространен е и в Мала и Централна Азия, на източния бряг на Средиземно море (Сирия, Ливан и Израел), както и в част от територията на Иран и Афганистан и по черноморското крайбрежие на Кавказ в Русия, Грузия, Армения и Азербайджан.

Естественото местообитание на Platanus kerrii е Индокитай (Виетнам, Лаос).

В Северна Америка расте Platanus racemosa (Калифорния) и Platanus wrightii, Platanus Mexicana, Platanus lindeniana (Мексико), както и Западен чинар (САЩ). [2]

от Уикипедия, свободната енциклопедия

More in this category: « Бреза Шестил »
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com