• Планински Ясен

  Планински Ясен

  Планински ясен Планинският ясен (Fraxinus excelsior) е високо широколистно дърво със светла, жилава,
  Read More
 • Глог

  Глог

  Глог Глог (Crataegus) е род покритосеменни растения от семейство Розови (Rosaceae). Включва няколкостотин вида храсти и малки
  Read More
 • Явор

  Явор

  Явор Явор, или клен (Acer), е род дървета и храсти, класифицирани в семейство Sapindaceae, а според някои класификации
  Read More
 • Червен дъб

  Червен дъб

  Червен дъб   Американският червен дъб (Quercus rubra) е листопадно дърво
  Read More
 • Дива круша

  Дива круша

  Преведено от английски-Pyrus pyraster, наричан още европейска дива круша, е
  Read More
 • Дугласка ела

  Дугласка ела

  Дугласка ела Дугласката ела (Pseudotsuga) е род иглолистни еднодомни дървета от семейсто Борови. Среща се в Европа и по
  Read More
 • Полски клен

  Полски клен

  Полски клен   Полският клен[2][3] (Acer campestre) е вид покритосеменни растения от семейство Sapindaceae. Разпространен е
  Read More
 • Липа

  Липа

  Липа   Липата (Tilia) е род дървета, който включва около 40 вида.
  Read More
 • Лиственица

  Лиственица

  Лиственица Листвениците (Larix) са род иглолистни дървета от семейство Борови (Pinaceae), разпространени в хладните части на умерения пояс на Северното
  Read More
 • Тис

  Тис

  Тисът (Taxus) е род иглолистни растения от семейство Тисови (Taxaceae)[1]. Те са сравнително бавно растящи и могат
  Read More
 • Черен бор

  Черен бор

  Черният бор (Pinus nigra) е вид иглолистно дърво от семейство Борови (Pinaceae). Той е един от петте
  Read More
 • Бреза

  Бреза

  Бреза (Betula) е названието на род дървета[1], разпространени във всички по-високи планини в България,
  Read More
 • Чинар

  Чинар

  Чина̀р или платан или яблан (на латински: Platanus) е род[1] покритосеменни растения – широколистни дървета от семейство Чинарови (Platanaceae). Включва около 10 вида големи дървета, достигащи до 30 – 50
  Read More
 • Шестил

  Шестил

  Шестилът[2] или още млечен явор (Acer platanoides) е дърво от семейство Sapindaceae високо до 30 m. Пъпките са
  Read More
 • Леска

  Леска

  Леска̀ (Corylus) е род покритосеменни растения от семейство Брезови (Betulaceae). Те са листопадни дървета и големи храсти, разпространени в умерения пояс на
  Read More
 • Цер

  Цер

  Церът (Quercus cerris) е широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, която прониква дълбоко
  Read More
 • Бяла топола

  Бяла топола

  Бялата топола (Populus alba), наричана още кавак, е широколистно дърво, високо до
  Read More
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com