Понеделник, 28 Март 2016 05:57

СЪБИРАНЕ НА ПАДНАЛИ РОГА ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Всяка година животните от семейство Плътнороги сменят рогата си. Старите рога при благородния елен падат февруари-март. Събраните паднали рога в границите на едно стопанство дават много важна информация на ловните стопани за запаса и качеството на популацията от благороден елен в района.

Тази година кампанията по събиране на паднали рога от благороден елен в Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" е към своя край. Мероприятието се извършва от служителите на стопанството. За събирането на паднали рога (когато това не влиза в служебните задължения на служителите на стопанството) се изисква разрешително от съответното горско или ловно стопанство за района, в който ще се събират.

Падналите рога от благороден елен представляват интерес за много занаятчии. От тях се изработват бижута, мебели, дръжки за ножове и много други артикули. Поради завишеното търсене на пазара на този вид продукт през последните години се наблюдава бракониерство и в това отношение, особено в районите с големи запаси на благороден елен. Това е още един стресов фактор за дивеча и затруднява охраната на ловностопанските райони.

ДЛС "Воден-Ири Хисар" планира през април месец да направи изложение на паднали рога от настоящия и предходни сезони, на което ще бъдат изложени едни от най-добрите екземпляри от последните години и ще бъде направена ретроспекция на развитието на вида "благороден елен" за последните 20 години в ДЛСР Воден и ДЛСР Ири Хисар.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com