Лов

Държавно Ловно Стопанство „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“

предлага разнообразни възможности за практикуване на ловния спорт. Дълбоката традиция на дивечовъдството в този район е позволила тук да бъде съхранено богато видово разнообразие от ловни видове едър дивеч. Ловува се индивидуално, в присъствието на ловен водач. 


 

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН /Cervus elaphus/  

   Емблематичен за стопанството и страната ни вид. Територията на „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“ е част от най-силната популация на Благороден елен в света. Няколко последователни световни рекорда при трофеите от този вид са изписали със златни букви името на стопанството в световното трофейно дело. Най-емоционалният лов е през сватбения период, като оптимален период за трофеен отстрел е след двадесети Септември. На Благороден елен може да се ловува до края на януари – мъжки и до края на декември – женски и приплоди. Освен трофейният отстрел, интерес представлява и селекцията, където на отстрел подлежат слаби приплоди, стари женски и мъжки екземпляри с незадоволително качество на трофея.

separator

СЪРНА /Capreolus capreolus/ 

 Предлага изключително емоционален лов. Има значителни запаси, което предполага прекрасни условия за ловуване. Трофеен лов от 1 май до края на октомври, женски сърни и приплоди – септември – октомври.

separator

ЕЛЕН ЛОПАТАР /Cervus dama/ 

 Внесен в началото на ХХ век, еленът лопатар е намерил отлични условия за развитие тук. Ловът през сватбения период е през м. Октомври и продължава до края на януари за мъжките и до края на декември – за женски и приплоди.

separator

 МУФЛОН /Ovis musimon/

 Стопанисва се в заградена площ. Възможност целогодишно за трофеен отстрел.

separator

ДИВА СВИНЯ /Sus scrofa/ 

  Среща се в значително количество. През последните години е ловувана незаконно с кучета, което е направило ловът и на гонка слабо ефективен и опасен за кучетата – гончета (Дивите свине са си изработили навик още в началото на гонката да се оттеглят в най-гъстите и недостъпни млади насаждения или трънаци, където заемат отбранителна позиция и „приемат“ битката с преследващите ги кучета. За неподготвени за такова поведение кучета още първата среща е фатална.). Успешно се ловува индивидуално от чакало, където е възможен отстрелът на сериозни трофеи.

separator

 

ЗУБЪР /Bison bonasus L./ 

 Тук е единственото място в България,където може да се ловува на този вид. Най-добро време за лов е през месеците октомври, ноември и декември, през останалото време е трудно да се открият и набюдават животните.

 separator

ВЪЛК /Canis lupus/ 

 Възможно е да се появи, но не обитава постоянно територията на стопанството

separator

ЧАКАЛ /Canis Aureus/ 

Със значителни запаси. Интересен обект а лов, като може да се ловува чрез най-разнообразни методи – примамване, причакване, издебване, при лов на други видове дивеч...© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com