Екип

Екипът ангажиран с ловностопанските дейности е както следва.

инж. КИРИЛ КОЛЕВ
инж. КИРИЛ КОЛЕВ

Роден през 1986 г. в гр. Първомай /Пловдивско/. Завършил с отличие ПГГС "Христо Ботев" – Велинград, специалност „Ловно и горско стопанство“. Магистър по „Ловно и рибно стопанство“ от Лесотехнически унверситет /също с отличие/. От завършване на университета до май 2014 г. е „Организатор лов“ в Държавно ловно стопанство „ИСКЪР“. През месец Май 2014 г. започва работа на същата длъжност в ДЛС "ВОДЕН-ИРИ ХИСАР". От януари 2015 г. е Зам. Директор на стопанството, а от м. Юни 2015 г. - Директор. Живее с мисълта да върне славата на "ВОДЕН-ИРИ ХИСАР" и да го превърне в едно от водещите в света по отношение стопанисването на благороден елен и елен лопатар. Отдаден изцяло на професията си.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Роден на 15. 09.1966 г. в гр. Разград. Завършил горски техникум в гр. Велинград. Работи в стопанството от 01.01.1987 г. Най-опитния ловен водач в стопанството. Преживял различни периоди и политики на управление в ловното стопанство, събрал огромен опит. Водил е стотици ловци на благороден елен, сръндак, дива свиня и зубър. Винаги придружаван от перфектно работещо куче кръвоследник. Женен, с едно дете.

ВЕСЕЛИН СТАНЧЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН СТАНЧЕВ ПЕТРОВ

Роден през 1969 г. Завършва горски техникум в Тетевен. Започва работа в Ири Хисар през 1991 година. Събира опит като ловен водач в "Ири Хисар" още от времето, когато участъкът е бил на световно ниво. Най-големият трофей на благороден елен, отстрелян от клиент, който той е водил е 14,00 кг. Ловците, които е водил през годините, когато посетят отново ловното ни стопанство, държат той да ги води. Ловен водач с вроден усет към лова, изцяло ангажиран с довеждането на лова до успешен край (до най-дребния детайл, от който може да зависи всичко); приятен събеседник, който намира общи теми с всеки - българин или чужденец, независимо от езиковата бариера. Женен с едно дете.

ИВАН СТОЯНОВ
ИВАН СТОЯНОВ

Роден през 1968 г. Завършил в Банско. Ловен водач от старата школа. Дълги години основната му задача е била охраната на стопанството.

ГЕОРГИ ПРОДАНОВ
ГЕОРГИ ПРОДАНОВ

Роден през 1985 г. Завършил горски техникум в Тетевен. Отраснал в гората "Ири Хисар". Познава всяко кътче от нея. Няколко години се е занимавал основно с охрана на района, но междувременно е събрал и много опит като ловен водач.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Роден през 1986 г. Завършил горски техникум в Тетевен. Отраснал в гората "Ири Хисар". Ловът му е в кръвта. Всеки следващ ловен сезон надгражда себе си и става все по-добър и по-добър ловен водач.

ПЛАМЕН МАРИНОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ

Роден през 1986 г. Завършил горски техникум в Тетевен. Изцяло ангажиран с ловното стопанство и облагородяването на района на Воден в ловностопанско отношение.

МЕХМЕД НЕРМИ
МЕХМЕД НЕРМИ

Роден през 1993 г. Завършил в Тетевен. Многостранни интереси насочени към лова, кучетата, офроуда, бързите автомобили и фитнеса. Трудно може да го задържиш за дълго на едно място. Кипи от ентусиазъм.

СТОЯН БАБЕВ
СТОЯН БАБЕВ

Роден през 1972 г. Завършил Техникум по ветеринарна медицина в Добрич и на „стари“ години Професионалната гимназия по горско и ловно стопанство във Велинград. Осъществил мечтата си - превърнал хобито си в професия. Женен с едно дете.

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

Роден през 1984 г. Завършил в Професионална гимназия в Преслав. Запален по лова от дете. Работи в системата на горите от 2015 г. Винаги около него има няколко перфектни кучета – гончета, птичари, кръвоследници. Женен с две деца.

ГАНЧО АНАТОЛИЕВ ХРИСТОВ
ГАНЧО АНАТОЛИЕВ ХРИСТОВ

Роден през 1993 г. Завършил в Тетевен. В момента учи в Лесотехнически университет - гр. София, специалност „горско стопанство“. Любовта му към лова и кучетата го е довела на работа в ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Ентусиазиран, перспективен млад човек, който отдава цялото си време на работата.

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com