Вторник, 27 Април 2021 20:26

Шестото поредно издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен

Шестото поредно издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен се проведе на 23 април 2021 г., традиционно в ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Участници в мероприятието, с представени паднали рога бяха: от страна на Северноцентрално държавно предприятие ДП - ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, ТП ДЛС „Дунав“ – Русе , ТП ДЛС „Росица“ – гр.Севлиево и ДУ „Зли дол“. Включиха се и стопанства от Североизточно държавно предприятие – гр.Шумен – ТП ДЛС „Черни Лом“ – гр.Попово, ТП ДЛС „Паламара“ и ТП ДЛС Тервел и от ЮИДП – ТП ДЛС „Несебър“ Поради усложнената епидемиологична обстановка мероприятието беше проведено в ограничен кръг, с присъствие само на служители на стопанствата, които представяха паднали рога. Официални гости на събитието бяха преподаватели от Лесотехническия университет - доц.д-р Христо Михайлов – ръководител катедра „Ловно стопанство“ и гл.ас.д-р Градимир Груйчев и директора на Североизточно държавно предприятие ДП гр.Шумен - инж.Веселин Нинов. Домакините ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ представиха най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2021 г. – рога от общо 285 благородни елена, като 81 от тези елени са представени с поредици рога от две до пет години назад. Най-тежките рога на изложбата бяха представени от ТП ДЛС „Дунав“ – Русе – чифт с тегло на двата рога 6,900 кг + 6,500 кг.   ТП ДЛС „Несебър“ се отличи с най-дългата поредица от седем поредни години паднали рога на един елен. Внушителна колекция паднали рога от благороден елен представи и ТП ДЛС „Черни лом“.

В рамките на прегледа беше представена и фотоизложба на фотографа инж. Цветомир Цолов с фотоси от района на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Забележка: снимките са на инж.Цветомир Цолов.

 

© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com