ИЗЛОЖБА НА ТРОФЕИ ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН В М.ЛЪГЪТ Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” се включи в изложението на трофеи от благороден елен, добити през сезон’2018, коeто бе организиранo от Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово, на територията на ДЛС „Росица” в…
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com