Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" представлява интерес за любителите и на този вид лов. Съчетанието на богатата дивечова фауна и комфорта на ловната резиденция във Воден беше причината група руски ловци да предпочетат този ловен район. Селекцията на сръндака през…
Страница 3 от 3
© 2017 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com