Под мотото "Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа" протече тазгодишното съвместно мероприятие "Лесовъд за един ден" с децата от Основно училище "Христо - Ботев" - с.Острово, общ.Завет, където гостуваха лесовъдите от Държавно ловно стопанство "Воден -…
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com