И през 2015 г. възстановяването и подобряването на дивечовите ливади и пасища остава основно ловностопанско мероприятие. С помощта на мощна техника бяха освободени от храсти и ниска дървесна растителност площи в размер на 150 дка. Територията, която в миналото е…
Страница 5 от 5
© 2017-2021 ВОДЕН-ИРИХИСАР. Сайта е разработен от Ludogorska.com